Τι αλλάζει στην κατανάλωση ενέργειας για τον οικιακό τομέα και τα κτίρια έως το 2050

Όλο το σχέδιο της μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής στο δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα Πηγή: newmoney.gr Η ενεργειακή αναβάθμιση του 15% των ελληνικών κατοικιών, εντός της δεκαετίας 2021-2030, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος μέσω παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος, αναμένεται να οδηγήσουν σε περίπου 8 δισ. ευρώ αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και να [...]