ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής Μας;

[Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό "Ξεναγός Θεσσαλονίκης | Δόμηση-Ενέργεια" που διανεμήθηκε στο πλαίσιο της 80-ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης  2015] Συντάκτης: Κυρανάκης Λευτέρης Με τον όρο "Μονώσεις Κτιρίων" εννοούμε όλα εκείνα τα κατασκευαστικά μέτρα που λαμβάνονται στα κτίρια, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων συνεπειών που προκαλούνται από την επίδραση παραγόντων όπως [...]