Ρυθμιση_Αυθαιρετων

ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Ν.4178/13)

Από έναρξη ισχύος του νόμου σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη που έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση (πώληση, γονική παροχή, δωρεά κ.λπ.) ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (αλλαγή κυριότητας, επικαρπίας κ.λπ.) σε ακίνητο, απαιτείται να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού. Προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω βεβαίωση πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου (οικόπεδο, κτίσμα, διαμέρισμα κ.λπ.). Βεβαίωση μηχανικού απαιτείται και σε αδόμητα οικόπεδα ή αγροτεμάχια μέσω της οποίας βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κτίσμα. Εφόσον έχει εκδοθεί στο παρελθόν οικοδομική άδεια, ο μηχανικός συγκρίνει κατά την αυτοψία τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας (μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Πολεοδομίας) με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

• Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί καμία πολεοδομική παράβαση-αυθαιρεσία, ο μηχανικός είναι σε θέση να εκδώσει άμεσα βεβαίωση νομιμότητας η οποία επισυνάπτεται και αναφέρεται στο συμβόλαιο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

• Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή διαπιστωθούν αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει η συμβολαιογραφική πράξη αν προηγουμένως δεν γίνει υπαγωγή των αυθαιρεσιών στον νόμο 4178/13.

Η υπαγωγή γίνεται μέσα από μια διαδικασία την οποία αναλαμβάνει ιδιώτης μηχανικός ο οποίος ορίζεται από τον ιδιοκτήτη και ολοκληρώνεται με την καταβολή ενός ειδικού προστίμου του οποίου το ύψος διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Μετά την υπαγωγή εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού για την μεταβίβαση και το συμβόλαιο μπορεί να ολοκληρωθεί.

Δυνατότητα υπαγωγής έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανεξάρτητα από το αν θέλουν να μεταβιβάσουν ή όχι το ακίνητό τους. Η υπαγωγή δίνει το δικαίωμα είτε της οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση είτε της απαλλαγής προστίμων για 30 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση.

Εκτός από τα αυθαίρετα που έχουν δυνατότητα υπαγωγής, ο νόμος ορίζει κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν: α) αυθαίρετα που εξαιρούνται της υποχρέωσης υπαγωγής, β) αυθαίρετα για τα οποία απαγορεύεται η υπαγωγή και γ) αυθαίρετα στα οποία δύναται να εκδοθεί οικοδομική άδεια.