ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Στερεότητα μιας κατασκευής διασφαλίζεται με την Στατική Μελέτη. Το γραφείο αναλαμβάνει την Ολοκληρωμένη Εκπόνηση Στατικών Μελετών (τεύχος στατικών υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων και κατασκευαστικές λεπτομέρειες) για φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Για την Στατική Μελέτη εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Κανονισμοί, Ε.Κ.Ω.Σ. (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος), Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός) και ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων) καθώς και οι Ευροκώδικες EC2 & EC8.

Οι Στατικές Μελέτες εκπονούνται με την βοήθεια των προηγμένων λογισμικών StereoSTATIKA, pi-DESIGN και PANOPLIA της εταιρείας π-SYSTEMS International, της οποίας υπήρξε ο Κυρανάκης Λευτέρης στενός συνεργάτης στον τομέα των πωλήσεων, της τεχνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης λογισμικού στελεχώνοντας τα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη τα έτη 2010-2011, διάστημα κατά το οποίο εξειδικεύτηκε στη χρήση των παραπάνω λογισμικών (προγραμμάτων) σε ανώτατο επίπεδο.

Τα λογισμικά βασίζονται στην τεχνολογία B.I.M. (Building Information Modeling) και παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών καταλόγων οπλισμών, προμετρήσεων υλικών (Σκυρόδεμα, Ξυλότυποι, Οπλισμοί), τρισδιάστατων 3D αναπαραστάσεων των οπλισμών και ότι άλλο απαιτείται για μια Ολοκληρωμένη Μελέτη Εφαρμογής για Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.