ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΠΡΟ-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η λειτουργικότητα και η θελκτικότητα μιας κατασκευής διασφαλίζονται με την αρχιτεκτονική μελέτη. Βασικός σκοπός του γραφείου είναι η επίτευξη της χρυσής τομής μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες και ανάγκες του πελάτη. Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη για νέες κατασκευές αλλά και την λεπτομερή αρχιτεκτονική αποτύπωση υφιστάμενων κατασκευών.

Με την χρήση προηγμένου λογισμικού ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός – μελέτη γίνεται από την αρχή σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Αυτό δίνει τη δυνατότητα της άμεσης εποπτείας του έργου και την αποφυγή πιθανών λαθών.