Υγρομονωτικά_Στεγανωτικά_Υλικά_aoes

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ) ΥΛΙΚΑ

Η προστασία των δομικών στοιχείων των κατασκευών από την υγρασία, εξασφαλίζεται με τη χρήση των υγρομονωτικών ή στεγανοποιητικών-στεγανωτικών (όπως συνηθίζουν να λέγονται) υλικών.

Στο εμπόριο διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων υγρομόνωσης για πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα με:

  • Τη μορφή τους:  Μπορεί να είναι σε ρευστή μορφή (συνήθως σε μεταλλικά η πλαστικά δοχεία), σε μορφή κονίας (ενσακισμένη σκόνη), σε μορφή έτοιμης προς χρήση μεμβράνης ή και σε μορφή έτοιμης πάστας. Όποια και να είναι η αρχική μορφή στην οποία διατίθενται, το αποτέλεσμα μετά τη χρήση τους είναι η δημιουργία μιας αδιαπέραστης στρώσης-επιφάνειας από το νερό. Το πάχος αυτής της επιφάνειας δεν υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις μερικά χιλιοστά (mm).
  • Τη χημική σύσταση τους: Ασφαλτικής βάσης, πολυουρεθανικής βάσης, τσιμεντοειδούς βάσης, ακρυλικής βάσης, σιλικονούχα κ.λπ. Η χημική σύσταση είναι αυτή που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του υλικού. Έτσι μπορεί να αποκλειστεί ένα υλικό από μια χρήση, μόνο λόγω της χημικής σύστασής του. Πολλά υλικά δεν είναι μεταξύ τους συμβατά, δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή, διότι η χημική σύστασή τους δεν το επιτρέπει.
  • Τη χρήση τους: Χρήση για υγρομόνωση δώματος, υπογείου, κεραμοσκεπής, τοίχου, επιχρίσματος, πισίνας, δεξαμενής πόσιμου νερού κ.λπ. Η ομαδοποίηση αυτή έχει πρακτικό νόημα. Οδηγεί ταχύτερα από όλες τις άλλες στην επιλογή του κατάλληλου υλικού για συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής-δομικό στοιχείο. Κατ’ αυτό τον τρόπο συνδέεται άμεσα η ανάγκη με την επίλυση και ο ενδιαφερόμενος βρίσκει σχεδόν άμεσα την απάντηση στο ερώτημα του. Για αυτό το λόγο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ακολουθούν αυτή την ομαδοποίηση.
  • Τον τρόπο εφαρμογής: Προϊόντα τα οποία είναι σε ρευστή μορφή (έτοιμα η μετά από ανάμειξη με νερό) εφαρμόζονται με επάλειψη και ομαδοποιούνται ως Επαλειφόμενα. Ενώ όσα έχουν μορφή προκατασκευασμένης μεμβράνης εφαρμόζονται με κάποιον τρόπο στερέωσης (επικόλληση, μηχανική στήριξη κ.λπ.) και ομαδοποιούνται ως Μεμβράνες.

 

 

 

Κείμενο: Κυρανάκης Λευτέρης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός