Νέα Πολιτεία, ΕΥΟΣΜΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

email : kyranakise@gmail.com