Τεχνικές_Σελίδες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Οι “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ” δημιουργήθηκαν με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών του ιστότοπου www.aoes.gr, σε θέματα σχετικά με:

  • Την Υγρασία και τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται στις κτιριακές κατασκευές,
  • Τις κατηγορίες των Υγρομονωτικών Υλικών και τα βασικά χαρακτηριστικά τους,
  • Τις βασικές αρχές της Θερμομόνωσης σε κτιριακές κατασκευές,
  • Τις κατηγορίες των Θερμομονωτικών Υλικών, τις βασικές ιδιότητες και εφαρμογές τους,
  • Το ρόλο της Ηχομόνωσης στα κτίρια,
  • Τα Ηχομονωτικά Υλικά και τους τρόπους χρήσης αυτών,

καθώς και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα που αφορούν την κατασκευή και επισκευή τεχνικών έργων Πολιτικού Μηχανικού.