Το Τεχνικό Γραφείο “ΑΩ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ” ιδρύθηκε το 2011 από τον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Κυρανάκη Λευτέρη, απόφοιτο της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η βασική αρχή του γραφείου είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και η βήμα προς βήμα ενημέρωση και καθοδήγηση του Πελάτη από το Α ως το Ω.

Η φιλοσοφία του γραφείου είναι ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη και τίποτα δεν μένει σε εκκρεμότητα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες του Πελάτη και μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν προσυμφωνηθεί.

Η χρυσή τομή μεταξύ ποιότητας και οικονομίας ακολουθώντας τις τρεις βασικές αρχές του Βιτρούβιου: Στερεότητα – Λειτουργικότητα – Θελκτικότητα, αποτελούν τον βασικό άξονα στον σχεδιασμό κάθε έργου,  εφαρμόζοντας τις αρχές της Επιστήμης και της Μηχανικής.